Prijava
  1.    

    Karati loše

    Karati može imati razna značenja, uglavnom primena fizičke sile, a loše u ovom kontekstu znači moćno, opasno, odlučno, i vrlo pogubno (loše) za oštećenog, jednostavno karaću te loše brate !

    Karaćemo vas loše!