Prijava

Razgovaram sam sa sobom. Nemam budućnost.