Prijava
   

Kartonče

Jedina džiberskija stvar od čačkalice. Vodi porijeklo od kartona sa tvrdih pakovanja cigareta. Smatra se da ga je prvi izumio jedan naški šofer. Eventualno kakav zidar ili sličan majstor . Radi se o upotrebi kartona sa "poklopca" kutije na način svojstven samo pravim barabama koje drže do sebe.

Nakon obilnog zidarsko-šoferskog ručka, zavali se u kakav 'lad, otkopča kaiš da se obrok rasporedi ravnomjerno, podrigne i izvadi kutiju cigara. Zapali meraklijku. Poslije svakog dima čisti ostatke hrane jezikom, uz karakteristično cktanje. Između zuba ostaju najuporniji komadi mesnog nareska, i tu kartonče stupa na scenu.

Kida parče kartona sa "poklopca", savija ga i oštrom ivicom počinje da čačka između onih pe'šes zuba u glavi. Cktanje jezikom ne izostaje, da pokupi sitniš nakon što kartonče pročisti. Nakon ekstaze koja nastaje nakon čišćenja zuba, majstor uzima gutljaj 'ladnog piva, podrigne, zapali još jednu i kutiju vraća u džep svoje šoferke.

*Kartonče koriste i varioci, za filter, al' to ne spada u domen ove definicije.

Komentari