Prijava
   

kibla

kifla izgovorena sa govornom manom

kiblu molim!

Komentari

Sa prehladom, sa prehladom.;)