Prijava
   

Kinta

Univerzalna zamenica za bilo koju valutu, kada se nalazite na teritoriji zemlje u kojoj se ista koristi.

"Imaš možda da mi uletiš deset kinti do večeras"?

(Može da se radi o dinarima kada se nalazite u Srbiji, dolarima kad ste u Americi, CFA francima u Burkina Fasu...).

Komentari

+ kinta je inače reč albanskog porekla :)