Prijava
   

koeficijent inteligencije

Obrnuta proporcionalnost uspeha u život u Srbiji.

Komentari

Plus za defku, ali samo da sugerišem... Kaže se proporcionalnost, bez j :))

hvala na ispravci :)

Funkcija uspeha je znatno složenija, najbolje se određuje Košijevim računom OSTATKA, da se tako duhovito izrazim.
Sama tvrdnja iz definicije mi više liči na pokušaj satisfakcije za neuspešne. Naravno, u svakoj verziji ima izuzetaka. Čak toliko da se više i ne mogu tretirati kao izuzeci.

definicija mi je došla na ideju nakon što sam sagledao trenutnu situaciju svih drugara iz srednje škole ( ako razumiješ) ;)

To je već preciznije ali uspeh u školi je samo mali i često nebitan segment uspeha u životu.