Prijava
   

Koverta i fioka

Dva objekta, semantički prividno različita, čija sintagmatsko-alegorijska povezanost objašnjava zašto nemamo opoziciju 10 godina.

Pravilna koverta u pravilnoj fioci održava kontinuum prostor-vremena i vlasti.

Rade Marković, bivši direktor DB-a, verovatno.