Prijava
 1.    

  Kreacija popularne defke

  Jako kompleksan proces koji se, možda, najbolje može prikazati sledećim dijalogom:
  -Ah! Ah!
  -Oh! Oh!
  -Ahh! AH!
  -Oh.... svršiću...
  -VEĆ!?
  -Izvini...
  -VEĆ?!
  -Moram.
  -Ne, u meni nećeš!
  -Po tebi? :trep, trep:
  -Ne!
  -Lice?
  -NE!
  -Sise...?
  -Rekla sam NE!
  -Pa gde onda?! :panično trči po sobi sa kitom u ruci:
  -Po tastaturi.
  -Tastatura?
  -Da, tastatura!
  -TASTATURAAAAAAAAA....aaaaaaaaaaaaaahhhh... Uh... Mmmmm. :)
  -Na! Uzmi tvoju majci i obriši mi sada tastauru...
  -Brišem... Ups!
  -Šta?
  -Hmmm... Mislim da sam upravo poslao defku na Vuku.
  -Na moj ili tvoj nalog?