Prijava
   

Kreacija popularne defke

Jako kompleksan proces koji se, možda, najbolje može prikazati sledećim dijalogom:
-Ah! Ah!
-Oh! Oh!
-Ahh! AH!
-Oh.... svršiću...
-VEĆ!?
-Izvini...
-VEĆ?!
-Moram.
-Ne, u meni nećeš!
-Po tebi? :trep, trep:
-Ne!
-Lice?
-NE!
-Sise...?
-Rekla sam NE!
-Pa gde onda?! :panično trči po sobi sa kitom u ruci:
-Po tastaturi.
-Tastatura?
-Da, tastatura!
-TASTATURAAAAAAAAA....aaaaaaaaaaaaaahhhh... Uh... Mmmmm. :)
-Na! Uzmi tvoju majci i obriši mi sada tastauru...
-Brišem... Ups!
-Šta?
-Hmmm... Mislim da sam upravo poslao defku na Vuku.
-Na moj ili tvoj nalog?

Komentari