Prijava
   

Krmeljine mu krampom razbio ne bi

Izraz se koristi za osobu čije lice nije došlo u kontakt sa vodom duži vremenski period.

Pogledaj ga bre kakav je. To zapušteno, jadno, žalosno... To ti se ne brine o sebi, nit' se kupa, ništa. Krmeljine mu krampom razbio ne bi.