Prijava
   

Kula Ćon

Šef albanskog podzemlja. Ljava gudru po Južnoj Americi, u šaci mi polovina evropskih gangstera. Ne valja se sa njim zajebavati.

- Imaš ške?
- Ovaj, žemo ponedeljak?
- Žemo, žemo, kako da ne. Aj sad lepo reci kula ćon.
- Molim?
- Ideš na spavanje...
:Bang: