Prijava
  1.    

    Kulturološko nasledje

    To je kad na bolničkom krevetu porodilje u Srbiji piše: starija prvorotkinja-23 godine.