Prijava
 1.    

  Kvačilo

  Najčešći razlog padanja na vozačkom.

 2.    

  Kvačilo

  Ono što nagažinjemo kad ne treba baš da ukočimo, ali i da ga ne damo po gasu baš.

  Mnogo si se zaleteo, stisni malo kvačilo