Prijava
  1.    

    Kvartalno učenje

    Učenje koje se svodi na jednom u tri meseca. Kampanjac.

    Koliko često učiš?
    Ne mnogo, jednom u tri meseca, kvartalno...