Prijava
 1.    

  Lapsus anus

  1.
  Prdež van toaleta u tihom okruženju gde je pažnja obično fokusirana na jedan ili dva glasa(od toga ni jedan vaš) koji ne prelaze jačinu od 20 decibela.

  2.
  Prdež van toaleta za vreme dijareje na javnom mestu u prisustvu barem još jednog čoveka.

  1.
  PPPPrrrrrddddd.....

  2.
  PPPPrrrrrddddd.....(odlazi obrukan)šljop, šljop, šljop, šljop....