Prijava

Voli sve što vole i mladi + pilsPlus.
Jede dobro, al' ne može često.
Večera pa doručkuje.

#244
+13936
383
definicija