Prijava

Voli sve što vole i mladi + pilsPlus.
Jede dobro, al' ne može često.
Večera pa doručkuje.

#243
+13810
383
definicija