Prijava
 1.    

  Ljucki

  Izraz moje babe za sve ono što je moralno i čovječanski.

  Nemoj, blago baki, dizati noge na sto, ljucki se ponašaj!

 2.    

  Ljucki

  Izraz koji se koristi, kad je nešto uradjeno dobro, lepo.Pravilno bi trebalo da se kaže ljudski, ali se ono d i s, kod nas u narodu izostavi, i pretvori u c.Ali, dobro, ljucki je grešiti.

  -Ajde zaveži te pertle.
  -Pa, zavezao sam ih!
  -Ma, ljucki ih zaveži!

 3.    

  Ljucki

  Kežual varijanta ljudskog, taj izraz je kroz vreme postao pridev za pohvaliti nekoga.

  Unuk: gde si bako?
  Baka: sine moj, kako si mi se ljucki zarumenio.