Prijava
   

M1,2 S3 F2 I2 F3 E4 F5 L5 I5 P4 H1,2 L3, V5

Šifrovano pismo koje se pri kraju polugodišta nalazi na skoro svim klupama i poslednjim stranicama sveske.

Matematika 1(2)
Srpski 3
Fizika 2
Istorija 2
Francuski 3
Engleski 4
Fizičko 5
Likovno 5
Informatika 5
Psihologija 4
Hemija 1(2)
Latinski 3
Vladanje 5

Komentari

Auuu, vrhunski, pa meni je svaka sveska bila "ukrašena" raznoraznim ornamentima ovog tipa, haha!!! +

U pocetku nisam shvatio poentu, ali mi se upravo pojavi pred ocima. Ja sam pisao suvom olovkom:) +

Verujem da su to tvoje ocene :)

aaa jа сам имала звездице и срца за оцене испод 5 :)

Ti si drugi razred?