Prijava
   

Magareći kašalj

Inkriminišući napad kašlja učenika u poslednjoj klupi na času provere znanja.

Komentari