Prijava
   

Majica drukara

Uglavnom siva majica koja u letnjem periodu odaje stepen oznojanosti, upadljivom baricom ispod miške.

A: Brate gledaj ovo, koliku baricu furam ispod miške
B:Jebi ga, sam si kriv, kad na 40 stepeni nosiš majicu drukaru...