Prijava
  1.    

    Majstor PES-a

    Svaka osoba muškog pola uzrasta 10-25 god.

    A: Mogli bi na koju partiju PES-a, a? Igraš li ti to?
    B: Čuješ igram li..Dobiješ li me jednu od deset, dam ti šta 'oćeš..