Prijava · Registracija
24 : 4
16 em plus     16 em minus
25 : 4
24 : 5

malicioznost

Eufemizam za zlobu. Najčešće izražena kroz verbalni eksces.
Npr.
-Učio je od najboljih zato je često ponavljao.
-Taj je stvorio mnoge karijere, generacije policajaca je pratilo njegova životna dela
-Sam je sebe stvarao ni iz čega
-Politička određenja su mu svestrana
-Bio je vrlo načitan o čemu svedoče njegova dela

Komentari