Prijava
 1.    

  Mališa

  Cigarete marke Marlboro.

  `oćeš mališu, imam još dva boksa?

 2.    

  Mališa

  Stanovnik države Mali.

  Dok se ne skine.

 3.    

  Mališa

  Devojka patuljastog rasta,hiperaktivna i veoma bučna.O sebi govori isključivo u superlativu,o drugima uglavnom u deminutivu.Uživa da bude u centru pažnje,trudi se da ostavi utisak jake i izgradjene ličnosti,nebi li tako nadomestila manjak centimetara,u čemu ne uspeva-

 4.    

  Mališa

  Jedan u nizu lepih izraza za dete. Pored toga može da bude i lično ime.