Prijava
   

Malomorgana

Fatamorgana sa malo-morgen tačke gledišta.

- Jel ono voda?
- Kurac! Malomorgana!
- Fatamor-šta?
- Sisaj midole...

Komentari

Može da prođe +