Prijava
   

Marfionomija

U osnovi, ovo je pokušaj da se predstavi kao prividno (prividno zlonamerno) sve što je statistički nemoguće, a ipak se dešava. Međutim, Marfijevi zakoni su raznorodni; neki od njih samo naizgled zlonamerni prema subjektu. Kao što je poznato:
- Hleb pada na namazanu stranu ne zato da se klizaju kokoške, već stoga što je teža od suprotne i aerodinamična u poređenju s njom. Ovo je fizički zakon.
- Za razliku od drugih redova, red u kome subjekt stoji - stoji i sam, jer se nešto iskomplikovalo, što je s. brzopleto prevideo. Ovo je psihološka pojava.

Početni Marfijev zakon (sa 77 podzakonskih akata u originalnom izdanju od '77):
»Ako nešto može da pođe naopako, to će i da pođe naopako«
potiče od jednostavne činjenice da nismo svevideći ni sveznajući.
Mi smo obezbedili sve što smo mogli, ali to nije sve.