Prijava
   

Masan ko šaran

Izraz za osobu koja se ne kupa uredno.

- Gledaj Trpkovu kosu...
- Čovek je masan ko najmasniji šaran.

Komentari