Prijava
   

masterbacija

"Produktivno i efikasno" tumačenje o pravima i borbi za izjednačavanje prava svršenih studenata, koji nisu masteri i onih koji će tek da svrše.

Tumačenje Bolonjske konvencije je Bermudski trougao za zdravu pamet.