Prijava
   

Matematički dokaz

Postupak potvrđivanja nečega što i mentalno zaostala osoba može da vidi, pomoću barem dve strane jednačina koje zbunjuju i doktora nauka.