Prijava
   

Maternji

Obično se misli na jezik, i predpostavljam da vuče korene još iz prahistorije i vremena života u matrijarhatu, kada su očevi baveći se lovom, ratom i sličnim igricama, ostavljali decu majkama na staranje i vaspitavanje!

Neki se ljudi još uvek nisu odrekli kamenog doba, i do nedavno su imali to ime za jezik kojim govore...