Prijava
 1.    

  Medjutim

  Rec koja je izmisljena da bi zbunila svakog iole normalnog coveka.

  Kad ja tamo, a ono medjutim.

 2.    

  Medjutim

  Predstavlja promenu nekog stanja!!!

  Otiso sam tamo kad ono medjutim promenili termin!!

 3.    

  Međutim

  Prvo lice jednine nepostojećeg glagola "međuteti".

  Međutim
  Međutiš
  Međuti

  Međutimo
  Međutite
  Međute

 4.    

  Medjutim

  Faktor iznenađenja u životu, skretničar sa željenog stanja u neželjena s*anja.

  Odeš u SUP da dobiješ LK sa JMBG, a dobiješ samo JBG :1)zakasnio si, 2)nisi sve uplatio, 3)aparat se pokvario itd.itd.-Dođi sutra!!!

  *= r, l

 5.    

  Medjutim

  Preklopni naslon za ruke izmedju zadnjih sedista u automobilu.