Prijava

Moja psiha je tako mizerne kategorije da je potpuno apsurdno razmishljai o patologiji moje dijalektike, a kada bi se sve to pogledalo sa patoloshke strane bilo bi veoma diskutabilno.

#904
+2982
47
definicija