Prijava
   

Meni nema pomoći

Uzvik polaznika auto škole nakon neuspešno obavljene obuke iz prve pomoći.

Komentari

Ja sam mislio da meni nema pomoći da naučim da vozim, a položih iz prve...lol +