Prijava
   

Menjaj temu

Izraz koji se ponavlja više puta tokom žučne rasprave i uglavnom ne daje rezultate. Najčešće se završava napuštanjem stola jednog ili više učesnika ili neprijatnom tišinom tokom cele večeri između učesnika rasprave.