Prijava
  1.    

    Mere

    Prihvatiti. Sinonim za može. Najčešće prihvatanje veoma dobre ponude.

    HH: Hendžab?
    HU: Mere.