Prijava
 1.    

  Meritokratija

  Kada se čast, imetak, ili položaj dobija isključivo prema objektivnoj zasluzi.

  Npr. u državnoj upravi i javnim preduzećima Srbije, zaslužan je onaj ko je:

  a) dugogodišnji član odgovarajuće partije,
  b) bivši dugogodišnji član pogrešne a skorašnji član ispravne partije,
  c) kum, član porodice, rođak, ljubavnik/ca, prijatelj, komšija članova a) i b),
  d) poslovni saradnik koji je spreman da kompenzacijama postane zaslužan.

  Dodatna literatura o sticanju zasluga u sistemu meritokratije: BlicStrip