Prijava
   

Mestimično loše

Izraz koji se koristi kada dete ne može da kaže mami da je dobilo keca, već upotrebljava razne izraze kako bi se izvuklo.

M: "Sine, kako je bilo u školi?"
S: "Pa i nije bilo baš dobro, mestimično loše!"