Prijava
   

Mete sve pred sobom

Zajednička karakteristika burzovnih mešetara i radnika čistoće.