Prijava
   

Mlad sam i zdrav

Stil života kojim se ubrzano krećeš ka vremenu kada nećeš biti ni jedno ni drugo.

Šomi, daj ovamo još jednu gajbu i svakom po dvaes s lukom!

Komentari

Добра, добра!