Prijava
   

Množina jednine

Kada pojedinac upotrebi množinu govoreći o sebi.

Profesor: Jesmo li ti dali ocenu?
Učenik: Jesmo.