Prijava
   

Moderna Hamletova dilema

Biti ili imati

Često se i sam pitam kad vidim ko sve ima!