Prijava
   

Mogućnost izbora uvek postoji.

Kad se ucirkaš od piva, izađeš iz kafane, i kao z' inat nigde nema toaleta. Ili ga ima koliko hoćeš, u zavisnosti od toga koliko si popio.

Komentari