Prijava
   

Moj stomak

Klub za koji je određen broj dece navijao u detinjstvu.

dete 1: Za koga navijaš?
dete 2: Za moj stomak!