Prijava
   

moj te pip'o

Rima koja se dodaje kao odgovor u kome se spominje broj i polovina, a aludira na dodir muskim polnim organom

- Koliko ima?
- Jedan i po
- Moj te pip'o