Prijava
 1.    

  MOJA ZEMLJA!

  Izraz koji, sam po sebi, stoji na veoma klimavim, feleričnim nogama.

  Prvo: Pod izrazom ''zemlja'' uzbuđeni govornik misli na državnu teritoriju jasno omeđenu državnom granicom, koja poseduje grb, zastavu, himnu, političare i kontejnere.
  Drugo: Samim tim što se u njoj rodio, on je prisvaja za sebe. Iako u njoj ima još 1000000000000 suživotnika u raznim vidovima. Sebičnost, posesivnost ili, jednostavno, širokost jezika?

  ''MOJA ZEMLJA, NE DAM NA NJU!''
  ''Izvini, batice, ali i mi zglavkari što živimo u travi smatramo da je ta zemlja naša.''