Prijava
   

Morao bih da pogledam

Rečenica koju izgovara svaka osoba kojoj ponudite manje para nego što očekuje..

A: Ima li slobodnih mesta?
B: Nema, sve je zauzeto.
A: (Osoba A vadi 10 evra i stavlja osobi B u džep).
B: Pa ne znam...morao bih da pogledam.

Komentari