Prijava · Registracija
 1. 47 : 5
  16 em plus     16 em minus
  48 : 5
  47 : 6

  Morzeova azbuka

  Azbuka kojom detlić komunicira sa crvom u drvetu.

 2. 49 : 15
  16 em plus     16 em minus
  50 : 15
  49 : 16

  Morzeova azbuka

  Cenzurisana "Farma"

  - Maco, daj ne s....piip
  - Ma j... piip ti Maca mater
  - P...piiiip k....piiip pi.......piip jedna
  - Daj više ne serite inače ću vam piiiiiiiiiiiiiiiiiip, jel vam jasno piiiiiiip, mamu li vam vašu piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip, piiiiiiiip, piip, ppiiiiiiip, piip, piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip

 3. 25 : 5
  16 em plus     16 em minus
  26 : 5
  25 : 6

  Morzeova azbuka

  Način komuniciranja putem namigivanja između dva komplementarna ludaka koji samo oni kapiraju i koji je sasvim dovoljan da jedan drugom objasne svoje namere.

 4. 22 : 8
  16 em plus     16 em minus
  23 : 8
  22 : 9

  Morzeova azbuka

  Možda sledeći način na koji će, pored upotrebe za'ebanih slova (sx, tj, @, w, y...), ziljave pičke šifrovati svoje statuse i komentare na fejsbuku.

  zilj 1 : z1lY@w@_s4m_pA_sXt@!!!!!11!!
  zilj 2: .-.. .- .--- -.-

 5. 26 : 14
  16 em plus     16 em minus
  27 : 14
  26 : 15

  Moržeova azbuka

  Prvo što mali morž nauči kada krene u školu.