Prijava
   

Motka

Navijački naziv za dršku od lopate s kojom se međusobno obračunavaju.
Drogirani i pijani, 10 na jednog.