Prijava
   

Možda hoću, možda neću SIGURNO...

Dovoljno da pametnom OBJASNIŠ, a budalu zaintrigiraš... Koristi se još, povremeno, verzija: "Možda jesam, možda nisam, SIGURNO...".