Prijava
   

Može da radi kao spiker na reklami za lekove

Osoba koja izuzetno brzo priča a da je pritom niko živi ništa ne razume.

Ljudi iz njenog okruženja imaju dve opcije. Da posle svakih par rečenica kažu "da, da..." ili "ne, ne..." ali ne zato što tako misle već kada po izrazu lica "spikera" zaključe o čemu se radi, slože se sa njom i tako prekinu agoniju slušanja... U obzir dolazi i "A-ha" uz neprestano klimanje glavom.