Prijava
 1.    

  Mrkla mi sves'

  "Mrkla mi sves'" znači: onesvestio sam se, pao sam u nesvest, izgubio sam svest.

  - Mrkla mi sves' kada sam video da je ona u stvari muško.

  - Poslednje što sam čuo bilo je: "Pazi skela!" ...onda mi je mrkla sves'.

  - Ljudi kažu da sam pio, pio, pio... dok mi sves' nije mrkla.